Misyon ve Vizyon

Misyonumuz ; kaynaklarımızı etkin kullanarak, çevreye duyarlı, rekabet edebilir kalitede, en az maliyetle, en fazla satılabilir üretim yapan, yenilik ve gelișmelere açık, çalıșanlarımızın ve müșterilerimizin mevcut ve gelecekteki beklentilerini karșılayan, kuruluș olmak.

Vizyonumuz ;  açık hava reklam sektöründeki öncü konumunu güçlendirerek ve müșterilerimizin kurumsal kimliği konusundaki beklentilerini en üst düzeyde karșılayarak sektörde tercih edilen firma olmak.